LỚP 7 THUYẾT TRÌNH VỀ CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE

Tại NewSpring English, các học viên được học tiếng Anh thông qua rất nhiều hoạt động khác nhau, giúp các học viên có thể phát triển tư duy ngôn ngữ một cách tối đa. Một trong số đó chính là hoạt động thuyết trình trước lớp. 

Hoạt động này không những giúp các học viên có thể hệ thống lại những kiến thức về chủ đề đã học, mà còn bổ sung cho các bạn rất nhiều kỹ năng bổ ích như: kỹ năng giao tiếp trước lớp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sắp xếp thông tin, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, kỹ năng tranh luận và phản biện. 

Đây là những kỹ năng cần thiết, là hành trang để các học viên bước vào những môi trường chuyên nghiệp hơn trong tương lai.