Tiếng Anh doanh nghiệp

NewSpring English cung cấp chương trình đào tạo từ các khóa học tiếng Anh cơ bản tới các khóa học tiếng Anh chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng mà mỗi doanh nghiệp cần. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo nhu cầu riêng của mỗi doanh nghiệp. Việc đào tạo có thể được tổ chức tại doanh Nghiệp hoặc tại NewSpring English

Quy trình thiết kế khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp:

  1. Tìm hiểu nhu cầu và kiểm tra trình độ đầu vào của nhân viên
  2. Thiết kế chương trình, lộ trình học phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của từng doanh nghiệp
  3. Triển khai đào tạo
  4. Kiểm tra định kỳ thường xuyên để đánh giá hiệu quả học tập của học viên
  5. Kiểm tra cuối khóa để đánh giá xem học viên có đạt mục tiêu cam kết không.

Vì sao chọn tiếng Anh Doanh Nghiệp tại NewSpring English?

  • Chương trình học được thiết kế chuyên biệt, sát với thực tế doanh nghiệp
  • Thời gian học linh hoạt, phù hợp với thời gian của doanh nghiệp
  • Giảng viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ và theo sát tiến độ học tập từng học viên trong suốt quá trình học
  • Cam kết hiệu quả đặt ra bằng các bài kiểm tra năng lực.