Tiếng Anh thực tế

Tại NewSpring English, các học viên luôn được định hướng học đi đôi với hành. Bên cạnh những bài học trong sách vở, những tiết học tiếng Anh thực tế giúp các học viên có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào […]

Tiếng Anh doanh nghiệp

NewSpring English cung cấp chương trình đào tạo từ các khóa học tiếng Anh cơ bản tới các khóa học tiếng Anh chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng mà mỗi doanh nghiệp cần. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo […]

Tiếng anh giao tiếp

53 quốc gia dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Hơn 400 triệu người sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. 20% dân số trên toàn cầu có khả năng nói và hiểu được tiếng Anh. Tiếng Anh đã giúp cho rất nhiều […]